Aftonbladet fälls av pressens opinionsnämnd för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed. Det efter ett flertal artiklar om Stockholms stadsteaters förra chef, framlidne Benny Fredriksson.

Pressens opinionsnämnd (PON) skriver att Aftonbladet inte haft tillräckliga belägg för en rad anklagelser som riktats mot Stadsteaterns förre chef Benny Fredriksson i ett antal publiceringar. I sitt beslut som kom under måndagen kallar PON publiceringarna för ett ”allvarligt pressetiskt övertramp” och betonar att det förstärkts av att publiceringarna berört så väl nyhetsdelar som ledar- och kultursidor.

Källa: Aftonbladet fälls för publicering om Stadsteaterns förre chef

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This