Flera Youtube-kanaler har utsatts för en ny typ av utpressning där Youtubes egna regler används som ett vapen. En serie anmälningar om brott mott upphovsrätten lämnas in och sedan hotar utpressarna men ännu en anmälan, en tredje som kan sluta med att kanalen blir avstängd.

YouTube har regler som säger att en kanal kan stängas ned om det kommer in tre anmälningar om intrång i någon annans upphovsrätt. Det utpressarna gör är att anmäla kanaler två gånger och sedan hota med en tredje anmälan.

Scammers are abusing the YouTube policy violation system by filing fake copyright infringements against content creators until their channel is close to being suspended. These scammers then hold the channel ransom by telling YouTubers to send them a payment or they will file another copyright infringement to have the channel suspended.

YouTube has a policy infringement system where users can report a video that they feel breaks policies such as sexual content or nudity, hateful content, violent or graphic content, or copyright infringement.  When a video receives a policy violation report, it will be reviewed if it’s deemed to be a violation, YouTube will issue a strike against the video owner’s account and remove the video.

Bleeping Computer