Donald Trump efterlyser 5G och 6G i USA ich skriver att det är en standard som är mycket snabbare ön dagens. Det är väl egentligen bara ett problem – 6G existerar inte.

Trumps begäran har postats i två inlägg på Twitter.

5G finns som standard och det är en teknik som rullas ut just nu och som bedömare tror kommer att landa i konsumentledet 2020-2021. 6G existerar inte som standard. Det är en teknisk lösning som inte existerar spå hur snabb den är eller kommer att bli vet vi inte, allra minst Donald Trump.

Problem

Sedan finns det en rad problem med det amerikanska telenätet. Det huvudsakliga problemet är att så många olika tekniska lösningar används av ett mycket stort antal bolag. Det amerikanska telemarknaden har inte varit lika reglerad som exempelvis de nordiska länderna har varit. Den amerikanska infrastrukturen när det handlar om fiber och uppkopplingar håller inte samma kvalitet i olika delar av landet och bolagen använder dessutom olika antennlösningar vilket också leder till problem. Oavsett det – Donald Trump efterlyser en teknik och en standard som inte existerar.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This