Ett allvarligt systemfel hos Arbetsförmedlingen gör att mer än vart sjunde beslut om indraget aktivitetsstöd kan vara felaktigt. Totalt kan det handla om tiotusentals beslut. Sedan i höstas har det automatiserade systemet stoppats och all hantering sköts manuellt. Ingen vet om man kan spåra de felaktiga besluten, och varken arbetslösa eller arbetsförmedlare har informerats om felet.

Källa: SVT avslöjar: Datafel kan ha skapat tiotusentals felaktiga beslut hos Arbetsförmedlingen