Öppnar du Facebook I din webbläsare så har du kanske noterat att annons-blockerare inte fungerar. Facebook trycker nämligen in en massa onödig kod för att lura annons-blockerarna.

Det är Wolfie Christi som studerat det Facebook gör och konstaterar:

I korrekt skriven kod så skulle det räcka med 2-3 av alla dessa rader.

Skärmläsare

Bortser vi från alla teknik så innebär Facebooks sätt att skriva kod att din dator får en massa extrainformation att processa och det kanske hade kunnat vara acceptabelt men alla denna extrakod leder också till att hjälpmedel inte fungerar som de ska. En konsekvens av Facebooks försök att lura annons-blockerare är att en del skärmläsare, som används av användare med funktionshinder, inte kan läsa upp det som visas på skärmen. Skärmläsarna förväntar sig text eller bilder, som ska läsas upp, men matas med en massa rader med CSS-kod och onödig kod.