Friendship Weekend, Fira det nya kinesiska nyåret och jaga en shiny Meltan – allt detta samtidigt i Pokémon GO. Måste en massa olika events alltid köras samtidigt?

Niantic envisas med att köra olika events samtidigt och de ligger så tätt, så ofta att numera är det normaltillståndet då inga events körs det tillstånd i spelet som är mest ovanligt. Det pågår snart sagt alltid ett event i Pokémon GO vilket gör att det är svårt att hålla reda på alla.

Just nu rullar:

– Friendship Weekend, 8 till den 11 februari
– Lunar New Year event, 4 till den 13 februari
– Shiny Meltan, 5 februari till den 8 mars

Tre överlappande event, samtidigt, och det är som stat inget ovanligt, snarare regel att event körs samtidigt.

Inflation

Jag förstår naturligtvis varför Niantic kör alla dessa events. Det handlar om intäkter, sålda saker i butiken i kombination med att se till att nya spelare och återvändande spelare kan hålla igång i jakten på nivå 40. Det är lätt att förledas till att tro att alla spelar som du spelar och att alla har samma fokus som du. Så är det naturligtvis inte och jag som redan passerat nivå 40 två gånger har inte alls samma fokus på att jaga XP som tidigare men ändå, tre överlappande events?

Det går inflation i i olika event och det sker inte sällan på köpet av att det som är ett slags normaltillstånd i spelet, då Starters finns tillgängliga och då Pokémons dykler upp i en mer normal omfattning blir undantagen. Av det följer att Pokémons som borde vara relativt vanliga försvinner bland alla Pokémons som är mer vanliga därför att det är ett event. Just nu är Pidgey ganska ovanliga i våra trakter tillsammans med flera andra Pokémons som vanligen är rätt vanliga.

Korta events

Det som ökat det senaste året är dessa relativt korta events, bara några eller någon dag, och då räknar jag inte Community Day eller dags-event på några timmar för att jaga en speciell Pokémon. Sannolikt så sitter det en ”böneräknare” med en kalkyl inne hos Niantic som håller koll på vad alla dessa event ger i form av intäkter. Denne någon ser att de ger ökade intäkter, att de aktiverar spelare (eventuellt) och det är därför Niantic fortsätter med dem.

Det är ju också klart som korvspad att Niantic måste tjäna pengar annars skulle det ju inte finnas något spel överhuvudtaget – men allt på en gång?