Ända sedan Pokémon GO lanserades så har det förts en ständig diskussion om vad som kan anses vara okej och vad som inte är det. Här är några tips för att spela schysst.

Till att börja med så kommer jag inte att ge mig in i en diskussion om huruvida du får eller inte får spela åt andra, dvs ha fler telefoner när du spelar. Hur jag spelar är min sak och hur du spelar är din sak – däremot kan ditt och mitt spelande påverka andra och det är här ett schysst spelande kommer in i bilden. Jag är inte heller ute efter att “skriva någon på näsan” eller utge mig för att veta bättre utan ta den här texten så som den är tänkt att vara – ett tankegods och reflektioner. Det här är vad jag tycker och tycker du inte lika så handlar det inte om rätt eller fel utan om olika åsikter.

Shaving/cycling

I mina ögon är det här den värsta formen av “fulspel”. Det går ut på att du hela tiden ser till att skaffa dig plats i det egna lagets gym med hjälp av ett extra konto i en annan färg.

Ett exempel:

Du och din kompis är med i det blå laget. Ni är Team Mystic och ni åker runt tillsammans i er bil och spelar. När stöter på ett gym som, är blått och som ni inte har fått guldmedaljen för så plockar ni fram ert extrakonto, ett rött konto, Team Valor. Med hjälp av det kontot så slår ni ut två lagkamrater och ordnar plats åt er själva.  På det sättet ser ni till att snabbt ordna guldmedaljen på nya gym och ni ser också till att snabbt ordna 50 coins per dag – på bekostnad av era egna lagkramrater i Team Mystic.

Det är också ett klart brott mot Niantics regelverk.

Gym

Det finns en slags oskriven regel att inte slå ut spelare från  gym innan de fått några coins. Sitter du och väntar medan en annan spelare slår ned ett gym, gör allt jobb för att sedan snabbt kasta dig in och ta över gymmet så snart som spelaren lämnar platsen så brukar det inte falla i god jord bland andra som spelar. Det anses inte heller särskilt snyggt att “ta rygg” på en annan spelare, åka efter och ta över gym innan de har hunnit att fyllas på med lagkamrater. Båda sätten att spela handlar om samma sak – att låta andra göra grovjobbet. Du åker helt enkelt snålskjuts vilket som sagt inte ses med blida ögon av andra spelare.

Det här sättet strider inte mot Nianctis regler ska tilläggas men det anses vara ett osnyggt sätt att spela.

Scanner

Det har under lång tid funnits fungerande scanners som använts för att hitta Pokémons och raider. Det är ett brott mot Niantics regler men generellt bland spelarna så har det inte uppfattats som ett osnyggt sätt att spela. I skrivande stund så är detta en hypotetisk diskussion då nätets scanners har legat nere, och de ligger fortfarande nere, sedan i mars i år.

Idag har scannerns roll tagits över av Facebookgruppen, Discord och meddelandefunktioner som används för att tipsa spelare om var och när det finns Pokémons och raider. Ett sätt som inte strider mot Niantics regler.

Spoofing

Fuskandet med att skicka sin figur till olika platser med påhittade GPS-data, spoofing, är mycket utbrett och det strider mot Niantics regelverk. Bland spelarna däremot så är uppfattningarna blandade. Det är utan minsta tvekan att fuska men samtidigt så drabbar det inte andra spelare utan det blir som att fuska i patiens – du fuskar för dig själv.

Skryter du däremot över hur mycket du har gått och allt du har fångat när omgivningen vet att du fuskar med spoofing så räkna inte med applåder. Dessutom riskerar du att stängas av under viss tid eller permanent av Ninatic.

Tider

En enkel, logisk och viktig regel är att om det har bestämts att en raid ska startas och köras på en viss tid att den tiden hålls. Regeln är stenhård – är du anmäld för att vara med på raiden så spelar du aldrig före utsatt tid. En kompisregel är också att om någon meddelar att hen är några minuter försenad så väntar spelarna i laget med samma färg. Missbruka nu inte denna regel med att alltid komma försent.

Har du anmält dig till en raid så spelar du. Det är en enkel och lättbegriplig regel därför att vissa raidbossar kräver ett minimiantal spelare och du anmäler dig inte till en raid för att sedan inte spela eller inte dyka upp. Det betyder att spelare kan ha åkt en bit för att kunna vara med på en raid bara för att komma fram och konstatera att raiden inte blir av. Det har hänt att spelare kommit fram till en raid som de anmält sig till men sedan hoppat av och valt att inte spela därför att raid-bossen inte blev den de hoppats på. Det är ett mycket osnyggt sätt att spela och det är inte populärt bland andra spelare.

Grupper

En annan fråga är grupper och vilka som spelar med vilka. Det finns spelare som anser att alla i första hand bör spela med alla för att säkerställa att raider blir av så att det går att samla tillräckligt många spelare för raider. Samtidigt så är Pokémon GO numera ett så komplext spel med så många olika inslag och så många spelare som befinner sig på olika nivå att det är naturligt att spelare är på olika platser i sitt spelande.

Spelare som nått nivå 40, den högsta nivån, tenderar till att spela mer fokuserat inriktat på nya Pokémons, nya raidbossar, nya uppgifter och nya gym. Raider görs i högre grad mot gym som kan ge en EX Raid-inbjudan. Det betyder att de spelarna är mindre intresserade av att fortsätta att jaga XP och det gör att merparten av alla raider som kan genomföras i ett område kommer att locka färre av de här spelarna.

Spelare

Jag är själv en sådan spelare. Jag är helt enkelt inte intresserad av att jaga runt på en massa gym i jakten på T5-raider och XP. Kommer det en ny raidboss så kör jag snabbt en serie raider, fångar den nya raidbossen och redan efter ett par dagar så är den inte särskilt intressant längre. Jag är mer intresserad av att ordna vänner, långt bort, för att samla kilometer, raida EX Raid-gym och hitta nya Pokémons. Ska jag byta Pokémons så är det antingen för kilometer eller för att komma över en Pokémon som jag inte har. Det senare är inte heller särskilt viktigt då jag vill fånga mina Pokémons själv.

Det här betyder att jag inte riktigt har samma fokus och samma sätt att spela som de som jagar XP för att nå nivå 40. Jag spelar inte på samma sätt, jagar inte samma saker i spelet och följaktligen så är jag inte heller riktigt lika aktiv i kollektivet.

Min utgångspunkt har alltid varit att jag spelar på mitt sätt och så länge som jag spelar schysst och på ett sätt som inte slår mot eller drabbar andra spelare så är det min ensak. Det handlar också om vilka jag spelar med. Det är och förblir mitt val och det säger sig självt att jag kommer att spela företrädesvis med de som har samma fokus och som spelar på samma sätt som jag själv gör.

Spela schysst är den enkla grundregeln sedan får du, jag och alla andra acceptera att vissa väljer att spela med vissa och att det kommer att bildas grupper.

Läs också – Pokémon GO: Moral och etik bland spelare

Ut och jaga nu!

/av Northwiz
trainer code: 3937 1926 6061

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This