Vi kommer allt närmare en länkskatt och Internet-filter även om det omdiskuterade Copyright-förslaget bromsats, tillfälligt. På fredagen diskuterades förslaget och det finns fortfarande kritiker kvar och de som kommer att rösta nej men steg för steg så pekar mycket mot att ett förslag kommer att röstas genom.

Senaste vändan så sa Sverige nej tillsammans med flera andra länder. Förslaget i sin dåvarande form gick inte igenom, drogs tillbaka och ska göras om. Där är vi nu.

Anhängarna hävdar att Copyright-direktivet ger upphovsrättsinnehavarna en stärkt rätt och ett stärkt skydd. Direktivet innehåller främst två punkter som är de mest omdiskuterade:

Artikel 11 – det som kallas länkskatt och förslaget innebär att medier ska få betalt då deras material delas. Ett förslag som anhängarna säger har fokus på Google, Facebook och de stora nätjättarna.

Artikel 13 – ett innehållsfilter som ska stoppa att upphovsrättsligt skyddat material ska stoppas från att laddas upp exempelvis på Facebook, Twitter och andra sociala medier och digitala mötesplatser.

Inga undantag

Problemet med direktivet är att det anhängarna säger inte finns i skriven text. Det finns inga inskrivna undantag för bloggare som länkar, inga undantag för satir eller undantag som gör att direktivet träffar de stora sociala mediajättarna i första hand. Direktivet gör ingen åtskillnad och det finns, menar jag, goda skäl för att anta att detta mycket väl kan bli döden inte bara för memes och annan information utan ett stopp för ett fritt flöde av information ute på nätet.

Ska jag länka så måste jag betala och vill jag ladda upp material så kan det stoppas ett filter.

Ilskan

Det finns en uppenbar risk att ilskan bland många politiker över att Facebook, Twitter Google och andra bara förser sig med det andra producerar, och har betalat betalar för, resulterar i ett kontraproduktivt direktiv. De som skulle kunna står som en motbild till de amerikansk teknikjättarna är de som kvävs därför att verktyget, lagstiftningen går alldeles för långt, är alldeles för trubbig och alldeles för bred. Det finns en uppenbar risk att direktivet slår mot de små bloggarna de som inte har råd att betala för länkar och att direktivet också stoppar det som Internet hela tiden var tänkt att bli och vara – ett fritt flöde av tankar, idéer och information.

Det är klart att upphovsmän ska få betalt för det de skapar och det är lika självklart att Facebook News, Google News och andra inte bara fritt utan och utan kostnad kan kommersialisera och ta betalt för det andra producerat. Problemet är att det står inte i direktivet. EU gör inte den viktiga distinktionen och har inte fokus på de nätjättar som de säger nu ska få betala. Direktivet slår brett mot allt och alla, utan undantag.

Nästa vecka inleds förhandlingarna i EU-rådet ich EU-parlamentet.

Länkar

Journalisten Emmanuel Karlsten

Emmanuel Karlsten är, precis som jag, kritisk till direktivet och på hans blogg hittar du en lång rad bra och viktiga artiklar i ämnet.

Idag röstar EU om nya upphovsrättsregler, 12 september 2018

Nytt nej till EUs länkskatt , 19 januari 2019