Macken X mer ju helt uppdaterad till den senaste versionen av WordPress 5.10 och både blogg, plugins och vårt utvecklingsverktyg ser ut att fungera.

Jag har medvetet valt att avvakta med att uppdatera våra webbplatser till WordPress 5.x därför att det är en stor uppdatering och den har skapat en del problem med vårt utvecklingsverktyg. Jag gav därför de utvecklarna extra tid att hinna att uppdatera verktyget innan det blivit dags att uppdatera webbplatserna.

Nu är det gjort ich några snabba tester visar att allt fungerar. Hittar du några konstigheter så höjda till.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This