De flesta webbläsare har en inställning, Do Not Track (DNT), som är en signal till omgivningen att du inte vill bli spårad. Tyvärr är detta en frivillig signal. Den är inte tvingande och en av de som inte respekterar DNT är Google.

DuckDuckGo har undersökt hur många användare som aktiverat DNT och runt 24 procent har slagit på funktionen och uttryckt sin vilja att inte bli spårad. Funktionen är som redan sagts frivillig och webbplatser är inte tvingade att följa DNT. Av det skälet så har bland andra Apple planer på att ta bort funktionen och istället ersätta den med egna, mer effektiva funktioner.

There is simply a huge discrepancy between the name of the setting and what it actually does. It’s inherently misleading. When educated about the true function and limitation of the DNT setting, 75.5% (±3.8) of U.S. adults say it’s ”important” or ”very important” that these companies ”respect the Do Not Track signal when it is enabled.” So, in shocking news, when people say they don’t want to be tracked, they really don’t want to be tracked.

DuckDuckGo

Det ironiska i sammanhanget är alltså att Google har sin egen webbläsare,. Google Chrome, där funktionen finns men sökjätten negligerar de val som användare gör i Google Chrome.