Apple stoppar nu en serie appar som använder en funktion där det användaren gör på skärmen kan spelas in. Den insamlade informationen används för att analysera hur en app används men det görs utan att användaren informeras eller ges en möjlighet att slå av funktionen vilket lett till att Apple nu agerar.

Det är Techchrunch som avslöjar att en funktion med namnet Glassbox (framework) används av flera appar. Glassbox används för att samla in data om hur en app används. Hur användaren klickar och det som görs på skärmen.

  • Air Canada
  • Hollister
  • Expedia
  • Abercrombie & Fitch
  • Hotels.com
  • Singapore Airlines

Även om avsikten är att analysera hur användaren använder en app så kan Glassbox användas för att läsa exakt det som sker på skärmen, allt som skrivs vilket exempelvis Air Canadas app gör. Air Canadas app maskar inte bort känslig information. Det innebär att betalkortsnummer och annan personlig information kan samlas in.

The Appanalyst

Villkor

Apparna anger inte heller vare sig i sina användare villkor eller i den obligatoriska integritets policyn att appen innehåller funktioner som kan användas för att spela in det som görs på skärmen. För tydlighetens skull ska sägas att det apparna bara kan spela in det görs när de aktuella apparna används. De kan inte se spela in det som sker i andra appar och funktioner.

Reagerat

Apple har reagerat snabbt på rapporteringen och meddelat utvecklarna att antingen informerar de användarna om att skärmen kan spelas in eller så plockar de bort koden. I annat så kommer apparna att kastas ut ur App Store. Apple kräver också att användare ska kunna slå av funktionen. Det krävs ett uttryckligt tillstånd från användaren för att information ska få samlas in enligt Apples regelverk.

Techchrunch

Android

Glassbox finns även för Android och lösningen används också i Android-appar

Glassbox is also available to Android app developers. Google did not immediately comment if it would also ban the screen recording code. Google Play also expressly prohibits apps from secretly collecting device usage. “Apps must not hide or cloak tracking behavior or attempt to mislead users about such functionality,” the developer rules state.