Sedan det framkommit att även Google distribuerat appar utanför den egna organisationen via en spå kallad Enterprise licens så har även Google licens dragits tillbaka av Apple. Det innebär att flera av Googles egna interna appar har slutat att fungera inklusive den undersökningsapp som Google använt för att samla ij information om användare.

Först Facebook och sedan Google – båda fick sina Enterprise licenser indragna för brott mot Apples regelverk och sedan det avslöjats att de distribuerat appar till användare för att samla in information om användarnas nätvanor, kommunikation och annan dat. Appar som distribueras med en Enterprise licens är avsedda enbart för eget internt brutto. Apparna genomgår då inte Apples kontroll. I det här fallet så handlar det om två appar som inte hade godkänts för distribution via App Store.

Root certfikat

Facebooks app distribuerades till användare från 13 år till 35 år och med hjälp av ett root certifikat så skaffade sig Facebook kontrollen över texter, bilder och all kommunikation som gjordes med enheten, en iPhone eller en iPad. Googles app innehåller liknande funktioner och båda företaget försvarar sig med att apparna är undersökningsappar och att alla som medverkar får information om vad apparna gör.

Återställt

Facebook har nu fått tillbaka en Enterprise licens ich har nu kunnat återställa funktionen för sina interna appar. Den aktuella undersökningsappen kommer inte att distribueras längre för iOS men den finns fortfarande kvar och används fortfarande på Android-plattformen.

Detsamma gälla Google som hålla på att återställa funktionaliteten i sina interna appar.

Avslöjande

Efter Techchrunchs avslöjande så har Facebook kommenterat det som har hänt och det är kommentarer som Techchrunch har granskat utifrån vad nyhetsförmedlaren har fått fram om Facebooks undersökningsapp. Techchrunch menar att det inte alls varit helt klart och tydligt att det är Facebook som ligger bakom projektet och appen.

Facebook claims it didn’t hide the program, but it was never formally announced like every other Facebook product. There were no Facebook Help pages, blog posts, or support info from the company. It used intermediaries Applause (which owns uTest) and CentreCode (which owns Betabound) to run the program under names like Project Atlas and Project Kodiak. Users only found out Facebook was involved once they started the sign-up process and signed a non-disclosure agreement prohibiting them from discussing it publicly.

Facebook försvarar sig också med att de som varit med i undersökningen har fått information om vad som samlas in, vad informationen ska användas till och deltagarna har också fått betalt.

Author’s response: Facebook claims it wasn’t “spying”, yet it never fully laid out the specific kinds of information it would collect. In some cases, descriptions of the app’s data collection power were included in merely a footnote. The program did not specify specific data types gathered, only saying it would scoop up “which apps are on your phone, how and when you use them” and “information about your internet browsing activity”

Techchrunch