Den amerikanska handelsministern Wilbur Ross tror inte på Apples förklaringar om att handelskriget med Kina har bidragit till minskad försäljning. Wilbur Ross menar att det har andra förklaringar eftersom Apple inte har påförts några avgifter.

Wilbur Ross egen förklaring kan ju te sig logisk. Apple har inte påförts några extra tullavgifter för sina produkter. Så långt stämmer det. Det Wilbur Ross väljer att bortse ifrån är att kinesiska konsumenter tar intryck av den pågående debatten där Kina och USA står mot varandra efter en tirad av anklagelser från Donald Trump. Wilbur Ross chef har anklagat Kina för att åka snålskjuts, utnyttja USA och för att kapa åt sig miljarder dollar från USA. Kina har utmålats som boven i dramat och det är naivt att tro att hela den diskussionen skulle ha gått helt spårlöst förbi. Kinesiska medier har rapporterat om de amerikanska tullavgifterna och från politiskt håll i Kina så har anklagelserna tillbakavisats.

Vikande ekonomi

Handelskriget kommer i ett läge där det finns tecken på att den kinesiska ekonomin har stannat av eller håller på att stanna av. Tillväxten är inte lika stark längre och det drabbar också amerikanska företag som är verksamma i landet. Det drabbar alla företag i Kina.

Vita Husets rådgivare Larry Kudlow har dessutom lanserat sin egen teori om att Kina har stulit Apples teknologi, skapat billiga kopior och att det nu är skälet till Apples vinstvarning. Den typen av av uttalanden uppmärksammas också i Kina och de spär på motsättningarna. En kraftigt förenklad bild är att USA framställer Kina som piratkopierare och snyltare på den amerikanska ekonomin.

Är det någon som tror att kinesiska konsumenter inte skulle påverkas av en sådan bild?

En annan inte helt oviktig fråga i sammanhanget är vem som vi tror kan mest om Apples verksamhet – Apple eller Wilbur Ross?