Rudy Giuliani är Donald Trumps advokat. I den rollen så ska han föra sin klients talan, inte röra till det, inte snärja in sig och inte lämna olika versioner varje gång han uttalar sig.

Rudy Giuliani blev känd för oss svenskar när han i rollen som borgmästare klev fram och blev en symbol för beslutsamhet, lugn och empati i händelserna efter 9/11. Nu är han tillbaka i rollen som advokat. Rudy Giuliani är verkligen advokat och det kan vara på sin plats att påpeka det efter en lång rad motsägelsefulla uttalanden och på det rättelser, korrigeringar, förtydliganden som egentligen bara rört till det ytterligare.

Frågan är om Rudy Giuliani vet vad han säger?

Helgen

Nu, under den gångna helgen, så inledde Giuliani med att göra ett uttalande där han sa att diskussionerna om Trump Tower i Moskva fortsatte ända fram till och under det att presidentvalskampanjen startade 2016. Tidpunkten är viktig eftersom Donald Trump förnekat att planerna var aktuella när kampanjen inleddes. I flera intervjuer svarade Rudy Giuliani att diskussionerna fördes öända fem,a Tilk slutet av 2016.

NBC News

New York Times

Strax därefter så uttalade sig Rudy Giuliani igen och hävdar att diskussionerna inte fortsatte till presidentvalskampanjen, planerna var redan skrotade då. Sedan tillade Trumps egen advokat att det han svarat var hypotetiskt. Han hade inte diskuterat saken med sin klient, Donald Trump. Han avslutade resonemanget med att hävda att han inte sagt det bland annat New York Time skrivit att han hade sagt.

Washington Post

Efter de här turerna så uttalade sig Giuliani igen och förklarade att även om diskussionerna fortfarande var aktuella under presidentvalet så var det inte olagligt.

Efter att ha rört till det ordentligt så satte sg Trumps advokat end för att prata med Washington Post:

GIULIANI: But I can tell you, from the moment I read the [BuzzFeed] story [on Trump instructing Cohen to lie], I knew the story was false.

CHOTINER: Because?

GIULIANI: Because I have been through all the tapes, I have been through all the texts, I have been through all the emails, and I knew none existed. And then, basically, when the special counsel said that, just in case there are any others I might not know about, they probably went through others and found the same thing.

CHIOTINER: Wait, what tapes have you gone through?

GIULIANI: I shouldn’t have said tapes. They alleged there were texts and emails that corroborated that Cohen was saying the president told him to lie. There were no texts, there were no emails, and the president never told him to lie.

CHOTINER: So, there were no tapes you listened to, though?

GIULIANI: No tapes. Well, I have listened to tapes, but none of them concern this.

Först har han lyssnat på band, sedan har han inte lyssnat på band, eller han har lyssnat på band men de har inte med den här saken att göra.

Jag har försökt att hänga med, försökt att tolka, lyssna till vad det är Trumps advokat säger och som jag förstår det så spelare det ingen roll när samtal om ett Trump Tower har ägt rum, vad som har sagts, till vem och när – det är inte olagligt i alla fall, hypotetiskt.