Pokémon GO är idag inte alls samma spel som bara för ett år sedan, Vi har PvP (dueller), gåvor, ett bytessystem och vi har en massa mer eller mindre irriterande notiser som vi i princip bara kan slå på eller av. Vi behöver fler inställningar för att kunna styra vad vi vill se och veta och i vissa fall är det direkt nödvändigt för att en del funktioner ska ta fart på allvar.

Det är möjligt att jag är avvikande men jag är inte överdrivet intresserad av att veta vad mina vänner fått i gåvorna de har fått av mig. Jag behöver inte heller få en notis när de har öppnat sina gåvor. I vart fall vill jag kunna slå av ”blafforna” som kommer upp och som lägger sig rätt över viktig information. Pokémon GO lider i minst lika hög grad av notiser, ständigt dessa notiser som iOS gjorde innan gruppering och fler inställningar lanserades.

Egna mål

Problemet handlar om bristen på detaljstyrning och det i ett spel där snart sagt varje spelare spelar på sitt eget sätt med egna mål. Jag är inne på mitt tredje varv i spelet och har alltså nått högsta nivån två gånger, på väg mot en tredje gång. Jag spelar inte på samma sätt som den som ligger under nivå 40 och som jagar slutmålet. Jag spelar inte heller på samma sätt som den som vill fylla Pokédex, som jagar nya Pokémons eller som vill samla maximalt med XP. Vi som spelar har olika mål, spelar på olika sätt och vi har därför olika behov av notiser.

Den senaste stora funktionen är PvP, dueller, och du kan duellera med vänner över en viss nivå och med spelare i närheten. Här är notiser ett problem, avsaknaden av ljudliga notiser ska tilläggas för att förtydliga. Vill någon duellera med mig så visas förvisso en notis men det låter ingenting med mindre än att jag måste slå på ljud, alla ljud. grundproblemet är liksom allt eller inget – alla notiser, allt ljud utan detaljstyrning.

Visst, jag inser att det kan bli en massa inställningar men notiser i ett komplext spel klarar sig inte med bara på eller av.

Gnällande

Den du älskar agar du brukar det heta och även om vi inte slår Pokémon GO så gnäller lite till mans (kvinns). Vi gnäller över enskilda funktioner och vi tycker att vi har massor av bra saker som vi tycker att Niantic borde göra, nu. Det handlar om ett engagemang och det säger sig självt att Niantic inte kan och inte ska lyssna på oss alla. Jag gnäller också och har en massa åsikter om vad som skulle kunnas göras bättre i spelet. Jag vill ha andra Pokémons i ägg, fler Sinom Stone, fler inkubatorer och en massa annat men hanteringen av notiser menar jag handlar om något annat. Det handlar om en bärande funktion för att ett bra spel ska kunna bli ännu bättre.

Pokémon GO är, som redan sagts, ett komplicerat spel som har utvecklats från rätt enkla förutsättningar. Den första versionen handlade om att gå, jaga Pokémons och fylla Pokédex. Sedan kom raider, fler Pokémons, ägg, belöningar, objekt som krävs för att utveckla dina Pokémons, Legendarys, ett bytessystem, fler Pokémons och nu senast duller, PvP. Det innebär också att mängden information som spelare kan och bör ta del av utökats, dramatiskt vilket också resulterat i en ohejdad notisflod.

Så, ge oss mer inställningar och en möjlighet att styra vilken information vi vill ta del av.

Share This