Alex Jones och InfoWars är en av de viktigaste plattformarna för högerextremisterna och nätets konspirationsteoretiker. Det är att förledas till att tro att det handlar om förvirrade knäppgökar men det här handlar om anhängare som på fullt allvar tror att 9/11 är ett verk av CIA, skolmassakern i Sandy Hook är en myndighetskonspiration och att det finns en pedofilliga i källaren under en pizzeria i Washington.

Retoriken och argumentationen är alltid densamma – du kan inte motbevisa konspirationen och därför är den sannolikt, trovärdig och därför har det gått till så som de konspirationsteoretikerna säger. Därför är Barack Obama antikrist, Donald Trump utsänd för att städa upp i Washington och därför hittar myndigheterna på skolskjutningar och massakrer.

Pekats ut

En long tid så har Alex Jones och InfoWars drivit tesen att skolskjutningen i Sandy Hook aldrig har ägt rum. Enskilda har pekats ut som skådespelare och det inkluderar både anhöriga och offer. Hade det nu stannat där så hade Jones kunnat få fortsätta att sprida sina vanvettigheter i skydd av yttrandefriheten men föräldrar och anhöriga har trakasserats av hans anhängare, de har tvingats flytta och de har systematiskt förföljts via sociala medier, i sina hem och på sina arbeten av Jones anhängare som sökt upp dem. Nu har anhöriga svaret med det medel som står till buds – stämningar.

Alex Jones och InfoWars har stämts i flera domstolar och nu kommer hans publik att utgöras av domare, jury och advokater. Han kommer att få stå till svars och redovisa sina ”bevis” utifrån juridiska krav och i en domstol så vinner inte den som skriker högst.

Tystad

Alex Jones har tagit på sig offerkoftan och framställer sig som den obekväma rösten som etablissemanget vill tysta. Han har stängts av från Video, Youtube, Twitter och Facebook vilket han ser som ett politiskt förtryck. Han har samma vilsna, skruvade uppfattning om yttrandefriheten som höger- och vänsterextremister här hemma och som där några kallar sig journalister med Swish som intäkt. De kallar sig oberoende därför att de inte jobbar inom etablerade medier utan de skriver och rapporterar med stöd från sin läsekrets. Problemet är bara att de skriver och rapporterar om sådant som de vet och tror ska generera mest intäkter. Det finns inget journalistiskt i en rapportering som helt igenom är alarmistisk och populistisk. Samma affärside´har Alex Jones med det tillägget att hans InfoWars även säljer kosttillskott, vitaminer, t-shirts och andra prylar.

I ett första utslag, i Connecticut , så har nu InfoWars dömts att lämna ut mail, SMS, meddelanden och andra dokument till den grupp anhöriga som stämt Alex Jones. En parallell rättssak drivs även i Texas mot InfoWars.

Mycket

Du får säga, påstår och publicera väldigt mycket under skydd av yttrandefriheten men du kan inte sprida desinformation, uppenbara lögner och du får inte peka ut enskilda som brottsliga, lögnare eller klandervärda som den svenska lagen säger. Detta oavsett om det du påstår är sant eller inte. Nu handlar det om amerikanska lagar och nu ska Alex Jones åsikter, publiceringar och påståenden prövas i enlighet med dem.

Förlorar Alex Jones så kommer en fällande dom att utnyttjas och tas som bevis och intäkt för samhällets förtryck. Skulle Jones inte fällas så kommer en friande dom att tas som bevis på att han har rätt. Domen kommer att utnyttjas oavsett vilket.

Share This