Sökmotorn DuckDuckGo tillbakavisar uppgifter om att sökmotorn skulle använda det som kallas digitala fingeravtryck för att spåra och kartlägga användare. Digitala fingeravtryck, i sammanhanget,  är unika filer som placeras i användares dator som sedan gör det möjligt att spåra användaren.

Uppgifterna publicerades på nätet sedan ett tillägg, en plugin, för Firefox, varnat för att använda DuckDuckGo.

DuckDuckGo is using the Canvas DOMRect API on their search engine. Canvas is used to make unique geometry measurements on target browsers, and DOMRect API uses rectangles. This can be verified with the CanvasBlocker Firefox add-on by Korbinian Kapsner. DDG has recently been redirecting some website navigations to cute pictures with remarks about their privacy promises. The organization is now seeking to expand their Internet presence. DDG are without question data brokers, and commercial websites that make promises like DDG does will not survive for long if they actually keep them.

DuckDuckGo har tillbakavisat uppgifterna och klargjort att det framgår av deras policydokument och användarregler att sökmotorn inte samlar in någon information om användarna.

You deserve privacy. Companies are making money off of your private information online without your consent.
At DuckDuckGo, we don’t think the Internet should feel so creepy and getting the privacy you deserve online should be as simple as closing the blinds.

DuckDuckGo

Tester

Jag har gjort några snabba, enkla tester och kan inte se att det finns någonting som talar för att DuckDuckGo skickar ut några filer som skulle kunna användas för att spåra användare  på det sätt som påstås. Dessutom framgår det som sagt mycket tydligt och klart av DuckDuckGos egna regler och utfästelser ut mot användarna att sökmotorn inte spårar användare eller samlar in data. Skulle nu DuckDuckGo bryta mot sina egna regler eller vilseleda användare så finns det en uppenbar risk för att amerikanska myndigheter skulle blanda sig i och utreda saken. Vidare så skulle det vara förödande för sökmotorn och hela verksamheten om det skulle visa sig att det samlades in information bakom ryggen på användare.

 

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This