Lite för långsam synkronisering, lite för få möjligheter att blockera vissa objekt på hemsidor och ett lite för ovant utseende.

Firefox, Fantastical och AirMail är var för sig fantastiska program men för mig så känns steget för stort, lite för krångligt för att jag ska byta bort invanda Mail, Calendar och Safari. Jag har blivit för van vid hur saker fungerar och fått fram att vara nyfiken på hur andra saker fungerar till att vara mer fokuserad på att det jag ska göra fungerar.

Synkronisering

Det är de små sakerna som stör mig, knappar som inte ligger där de brukar finnas, sortering i alfabetisk ordning som standard och fördröjd synkronisering med flera sekunder. Det är program som måste få vara aktiva, hela tiden, för att de ska fungera och så vidare. Fast egentligen handlar det om att jag inte är van och att hag inte vill vänja mig.

Så, vad var det jag sak (skrev)?

Det var så här det skulle sluta och det var så här det slutade.

Share This