I slutet av förra året så beordrade det brittiska parlamentet att dokument och information som en av Facebooks konsulter bar med sig skulle beslagtas som ett led i en utredning av den sociala mediajätten. Parlamentet utnyttjade en gammal lag som sällan har använts i modern tid men som ger Parlamentet rätt att både beslagta information och tvinga enskild att inställa sig för förhör.

Innehållet är bland annat vad som ser ut att vara en intern diskussion om huruvida Facebook ska samla in personlig information från användare (Android) såsom meddelanden och samtals-loggar. Diskussionen tar bland annat upp om användaren ska informeras innan informationen hämtas och under diskussionen så informerar Facebooks Yul Kwon att det kan göras utan att vare sug berätta om det eller be om tillstånd.

“This would allow us to upgrade users without subjecting them to an Android permissions dialog.”

“This is a pretty high-risk thing to do from a PR perspective but it appears that the growth team will charge ahead and do it,”

The Intercept

Fram och tillbaka

Diskussionen går fram och tillbaka utan att det är klart vilken väg Facebook slut väljer att gå men diskussionen kan kopplas till ett senare avslöjande där det  fram framkommer att facebook har samlat in den typen av information användare. Facebook hävdar då att de har fått tillstånd från användarna vilket förnekas av flera av de som upptäcker vad Facebook har samlat in om dem.

The Intercept