DEBATT. När en politiker, en journalist eller en domare hotas eller utsätts för andra brott på grund av uppdraget är det ett angrepp på oss alla. Det är hög tid att detta i större utsträckning börjar återspegla sig i rättstillämpningen, skriver Mårten Schultz, ordförande för Institutet för juridik och internet,​ och PA Prabert, Mysafety Försäkringar.

Källa: ”Rättsstaten bör kavla upp ärmarna mot näthot” | SvD

Share This