Australien kan bli ett av de första landen i väst som kan komma att kräva in krypteringsnycklar av Facebook, Google, Apple, Microsoft och de övriga stora amerikanska teknikbolagen. Detta med stöd av en ny, omdiskuterad lag.

Lagen, Assistance and Access Bill 2018, har ifrågasatts av yttrandefihetsexperter, rättighetsaktivister och integritetsexperter. Även Apple har uttalat sug mot lagen som nu passerat det första hindret, att antas av australiens parlament. Även om lagtexten inte specifikt säger att krypteringsnycklar kan komma att krävas in så kan det bli resultatet, eller i vart fall att Apple och andra kan tvingas att hjälpa till med att låsa upp skyddad information.

Detta på tre plan:

  • Teknisk assistans – företag kan ombedas att hjälpa till med att låsa upp information (frivilligt)
  • Krypteringsnycklar ska lämnas över för att information ska kunna dekrypteras
  • Krav på att bygga helt nya lösningar för att plocka bort eventuellt skydd

Det handlar om lika hårda som långtgående krav och rättigheter för i samband med brottsutredningar.

“It would be wrong to weaken security for millions of law-abiding customers in order to investigate the very few who pose a threat”, skriver Apple i sin inlaga och i sin kritik av den nya lagen.

Nu återstår att se hur Apple ich andra kommer att hantera en begäran från de australiensiska myndigheterna.

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Jobbar vid sidan av den här bloggen med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och tre barnbarn. Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till Mac OS X. På den vägen är det ...

Mackens Fråga: Blir det en ny Apple-pryl nu?
Share This