Det är klart att du ska ha med dig din e-post i din iPhone och iPad. Följ Mackens X video så får du ordning på alla inställningar.

Du behöver veta:

  • inkommande servernamn (värd)
  • utgående server (värd)
  • namn (oftast din e-postadress)
  • lösenord

I de allra flesta fall så är inkommande och utgående e-postserver samma värd/host.