Apple har sedan länge valt en helt annan väg än många andra av de amerikanska teknikjättarna. Apple samlar inte ininformation om dig som sedan används för att kartlägga dug som individ och Apple säljer ingen information vidare. Apple har tvärtom gått mycket långt för att skydda oss användare. Därför klingar Tim Cooks försvar av avtalet med Google ihåligt.

Tim Cooks försvar går ut på att Apple har gjort mycket för att stoppa och skydda sina användare. Speciellt de som använder webbläsaren Safari. Det är riktigt och idag så kan vare sig Google eller någon annan kartlägga en Apple-användare  på samma sät som är möjligt om du använder Google Chrome. Cookies och andra tracking-filer blockeras och din digitala identitet byts också slumpmässigt vartefter du surfar runt ute på nätet. Det gör att annonsörer och Google får det betydligt svårare att kartlägga det du gör och följa dig mellan olika webbplatser.

Det är den tekniska sidan av saken och jag kan förstå att det är grunden i Tim Cooks försvar för ett avtal som ger Apple miljarder dollar i ersättning, årligen.

Ihåligt

Sedan finns det moral och etik och här håller Apples och Tim Cooks försvar inte ihop längre. Tvärtom det är ihåligt. Du kan inte å ena sidan kritisera Facebook, Google och andra för att samla in alldeles för mycket information ich sedan skriva miljardavtal med dem – eller så är det så du kan göra därför att det handlar om pengar och om att inte bedriva ett flerfrontskrig hela tiden.

”Vi skriver avtal med dem därför att Google ändå inte kan kartlägga våra användare”

Ur trovärdighetsynpunkt så är det inte heller något problem. Jag har skriv it om den här typen av integritetsfrågor och min erfarenhet är att det är rätt få användare som satt sug in i problemtiken eller som reagerar över den.

”Jag har inget att dölja så mig kvittar det”

Jag har inte heller något att dölja och det är inte heller det som är problemet. Från min synvinkel så handlar det om att det är min information och det är också jag som ska äga den.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This