Den nya, kommande versionen finns nu som APK-fil och det ger möjlighet att dyka ned i kod, grafik och annat för att se vad som komma skall.

0.129.1 innehåller ovanligt många buggfixar, vilket är välkommet. Det finns kodändringar och vad som ser ut att vara buggfixar och korrigeringar på ett ovanligt stort antal ställen.

Facebook Friends

Kopplingen mot Facebook och dina vänner som också spelar Pokémon ser nu ut att vara färdig att tas i bruk. Du måste dock knyta ditt konto mot Facebook för att det ska fungera.

Geo fencing

Geo fencing är en nyhet i spelet och även om det inte är helt klarlagt hur funktionen kommer att användas så kan den tekniska lösningen i sig användas för att låta vissa saker hända nom vissa avgränsade områden. Det är det som är Geo Fencing. Niantic kan exempelvis låta en viss typ av Pokémons dyka upp inom ett avgränsat geografisk område.

Omvänd sortering

Ny funktion i listan med vänner – du kan sortera omvänt.

Vinter Event

Ett nytt event dyker upp under vintern. Det skvallrar koden om. När och vad detta event handlar om vet vi däremot inte.

Power-Up Punch

Sannolikt ett nytt ”move” för Lucario.

Burmy former

Formerna för Burmy, en generation 4 Pokémons finns nu med i koden och spelet.

The Silph Road

Kom nu ihåg att detta är en APK-version. Det betyder att den kan komma att dras tillbaka, korrigeras ytterligare innan det är dags för en mer officiell version.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This