Det finns två armband på marknaden, det officiella armbandet Pokémon GO Plus och “piraten” Gotcha. Nu sprids det uppgifter om att Niantic kan skilja mellan de båda armbanden och att du kan riskera att få ditt konto avstängt om du använder Gotcha!. Efter att ha grottat runt i funktioner, kod teknik och efter att ha diskuterat saken med de som har ännu djupare tekniska kunskaper så finns det inte mycket som talar för att detta skulle vara sant.

För att Niantic ska kunna skilja mellan de två armbanden så måste det finns något slags identifikationsmöjlighet antingen i koden för de olika armbanden, i hårdvaran eller så har Niantic/Nintendo ett eget, inbyggd ID-system. Av det jag har fått fram hittills så finns ingenting av detta. Diskussionen har tagit ny fart sedan Ninatic officiellt givit detta svar till en spelare.

I svaret sägs att Niantic uppmanar spelare att använda godkända tillbehör och att spelare som inte gör det kan varnas eller få sina konton indragna.

Pokémon GO Plus

Gotcha! presenterar sig som Pokémon GO Plus när det ansluts via bluetooth och det är i princip allt som krävs av spelet. Gotcha! använder samma funktioner, samma anrop och fungerar som det officiella armbandet förutom på några punkter där funktionen att kunna fånga Pokémons automatiskt är den som skiljer armbanden åt mest.

Det finns inga tecken, ingen kod som tyder på att Niantic kan identifiera Gotcha! som något annat än som ett Pokémon GO Plus-armband och den automatiska funktionen att fånga Pokémons använder samma funktion som om du själv, manuellt, skulle försöka att fånga en Pokémon.

Lägg sedan till att jag inte heller har hittat några rapporter om att spelare verkligen har stängts av eller varnat för att använda Gotcha!.

Innebär det att Niantic garanterat inte kan identifiera ett armband?

Nej, det är inga som helst garantier utan det är vad jag skriver – jag har inte kunnat hitta några uppgifter som styrker att Niantic/Nintendo kan identifiera de olika armbanden.

Strider Gotcha! mot Niantics regler då?

Ja, i användarreglerna sägs att du inte får används tredjepartsutrustning i spelet och Pokémon GO Plus räknas inte som det medan Gotcha! är ett icke-officiellt tillbehör.

Ut och jaga nu!

Mackens Fråga: Vad har du för hörlurar?
Share This