Niantic har som bekant uppdaterat listan på uppgifter och därmed också listan på de Pokémons som du kan fånga.

Här är en bra grafisk bild på alla de Pokémons som du kan fånga och vilka siffror de ska ha för att vara hundraprocentiga.

The Silph Road

Mackens Fråga: Har du en smart högtalare med en digital assistent hemma?
Share This