Microsoft har uppenbara problem med stabiliteten hos den autentiseringsfunktion som ger användarna tillgång till Azure-tjänster som Office 365.

Så sent som i måndags gick Microsoft ut med en incidentrapport, på Azure-tjänstens statussida, om de problem användarna av Microsofts molntjänster upplevde under 14 timmar den 19 november. Enligt den rapporten hade multifaktor-autentiseringen (MFA) orsakat problem med inloggningen till Azure-tjänsterna, och man identifierade tre grundorsaker till detta, samt presenterade en åtgärdsplan.

Källa: Office 365 gick ner igen – fick stängas av och startas om

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This