Microsoftägda Linkedin bröt mot EUs dataskyddsregler och använde 18 miljoner e-postadresser för en annonskampanj på bland annat Facebook. Det var e-postadresser till användare som inte var medlemmar på Linkedin, ändå användes användarnas e-postadresser för reklam.

Det är dataskyddsmyndigheten i Irland som har utrett Linkedin och vars rapport visar hur det sociala nätverket använt 18 miljoner e-postadresser fär riktad reklam via Facebook. Detta gjordes utan att LinkedIn vare sig vad om tillstånd eller informerade användarna.

The complaint concerned LinkedIn’s obtaining and use of the complainant’s email address for the purpose of targeted advertising on the Facebook Platform. Our in- vestigation identified that LinkedIn Corporation (LinkedIn Corp) in the U.S., LinkedIn Ireland’s data processor, had processed hashed email addresses of approximately 18 million non-LinkedIn members and targeted these individuals on the Facebook Platform with the absence of instruction from the data controller (i.e. LinkedIn Ireland), as is required pursuant to Section 2C(3)(a) of the Acts.

Ärendet avslutades sedan Linkedin ändrat sina rutiner och vidtagit flera åtgärder för att förhindra att detta upprepas skriver myndigheten i sin rapport.

 

Mackens Fråga: Har du en smart högtalare med en digital assistent hemma?
Share This