39701DiskMaker X är ett program för att skapa en bootbar skiva eller USB-minne för OS X.

DiskMaker X är alltid gratis och det är dessutom ett program som det är lätt att få att fungera. Det är i princip bara att följa instruktioner så kan du skapa en bootbar disk.

What’s New in DiskMaker X

Version 8.0.3:

  • Release notes were unavailable when this listing was updated.
Requirements for DiskMaker X
  • Intel
  • OS X 10.10 or later

DiskMaker X

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This