Frågan dyker upp då och då och jag har fått den åtskilliga gånger. I Mac-familjen finns det många Windows-användare som kommit över till den rätta sidan och de är vana vid att ha åtminstone ett säkerhetsprogram installerat i sin dator. Frågan är då om du behöver ett antivirusprogram i din Mac?

Jag väljer att inte svara ett tvärsäkert ja eller nej på frågan utan kan istället konstatera att situationen egentligen inte har förändrats radikalt på senare år även om mängden hot har ökat. Det finns fler skadliga program därute som skrivits för macOS men hotbilden är trots det ganska oförändrad. Förklaringen till det är flera men den viktigaste är att macOS är ett i grunden säkert operativsystem. Apple har också byggt in säkerhet i macOS och idag finns det som kallas GateKeeper, kryptering och en standardinställning där du bara kan installera program från Mac App Store och från licensierade utvecklare i din dator.

Central funktion

Sammantaget så ger det ett riktigt bra grundskydd i macOS och till detta kan läggas en central funktion där Apple dels kan uppdatera definitionsfiler för att stoppa eventuella epidemier, utbrott av trojaner eller andra skadliga program och stoppa dem från att kunna installeras i en Mac-dator. Det är en central funktion som Apple hittills har behövt använda sig av ganska få gånger.

Nu är det ju också så att din säkerhet i högsta grad hänger på hur du använder din dator, vad du installerar och vilka program som du använder. Säkerheten är också bereonde av var du använder din dator – hur du är uppkopplad och av det följer att den som mest och bäst kan påverka säkerheten är du själv.

Några råd

  • Uppdatera ditt operativsystem, macOS

Installera uppdateringar så snart du kan

  • Uppdatera dina program

Av samma skäl som ovan – uppdatera dina program så att du har de senaste buggfixarna och säkerhetsfixarna installerade

  • Ladda inte ned och installera inte okända program

Det finns inte ett operativsystem i världen som kan skyddas från användaren

Sunt förnuft och en smula skepsis räcker långt med andra ord.

Antivirus

Konklusionen av det blir att med viss försiktighet, koll på vad du installerar och rutiner för backup (regelbundna och automatiska), snabba uppdateringar och att du inte installerad vad som helst så behöver du inget antivirusprogram. Observera nu att detta inte är skrivet i sten. Jag avråder inte från att installera ett antivirusprogram utan konstaterar bara att din mac inte är mer hotad idag än för några år sedan.

För egen del så använder jag Little Snitch och har gjort i flera år. Det är ett komplement till min brandvägg – den inbyggda i macOS och den som sitter i min router. Little Snitch slår larm om program ”vill ringa hem” vilket kan vara ett tecken på att du har fått in något som inte borde finnas i din dator. I de allra flesta fall så är det inte det utan det är funktioner som utvecklaren lagt till för att kunna berätta för dig att det har kommit en uppdatering. Det kan också vara en koll att du verkligen har en licens för att köpa programmet men ibland är det utvecklare som vill veta att du kör deras program och det är en funktion som jag inte släpper igenom.

Litle Snitch bygger på att du skapar dina egna regler för vilken trafik som får skickas ut och inte. Programmet kommer därför att ”skrika” en del innan du petat in regler för alla dina program – sedan tystnar Little Snitch vilket är poängen med programmet. Det ska sedan bara slår larm om något har förändrats.

Nej, du behöver sannolikt inte det här programmet heller men som sagt, det är ett bra komplement för den som förstår lite mer av utgående trafik och som vill skaffa sig lite bättre koll.

Svar

Så, känns det bättre med ett antivirusprogram installerat så installera ett program – MalwareBytes har fått bra omdömen liksom Essets Nod 32, BitDefender och några till.

Behöver du då ett antivirusprogram – är det att betrakta som ett krav  på samma sätt som för en Windows-dator?

Nej, hotbilden ser helt annorlunda ut ich den har förändrats även på Windows-sidan.  Datavirus och skadliga program är inte samma problem det har varit.

Fotnot: Det finns idag kända datavirus för macOS, dvs program som kan smitta datorer och som sedan kan sprida sig vidare. Det innebär inte att det inte finns trojaner och andra typer av skadliga program som är skrivna för macOS. Det finns skadliga program för macOS även de i teknisk mening inte är att betrakta som datavirus.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This