Apple vill bygga en flaggskepps-butik i centrala Stockholm, i Kungsträdgården. För ändamålet så har tomten i en kanten av parken köpts in där det idag ligger ett cafe och en restaurang men Apple vill ha mer yta och ta av den yta som idag är Kungsträdgården.

De närboende har sagt ifrån i det som kallas samråd. Nästan två tusen åsikter har skickats in och de är till övervägande del negativa och nu har det politiska styret i stadshuset också sagt ifrån. Apple planer ska stoppas.

Spårat ur

Debatten har delvis spårat ur då en del fått intrycket att Apple vill bygga sin nya butik på en plats får det aldrig funnits kommersiell verksamhet. Det stämmer inte. Det finns en restaurang där idag. Andra har fått uppfattningen att Apple vill lägga beslag på massor av parkutrymme vilket inte heller stämmer. Lite beroende på om du vill eller inte vill räkna uteserveringen så handlar det om några hundra mer kvadratmeter men det är ingen tvekan om att Apple vill ta mer ab parken i anspråk för sin nya butik.

Så att säga nej till Apple utifrån att det handlar om kommersiell verksamhet har jag svårt att ta till mig som argument. Det ligger redan kommersiell verksamhet på platsen och innercity av Stockholm är kommersiell. Ett nej med hänvisning till att Apples butik skulle innebär att lite mer av parken tas i anspråk för butiken har jag lättare att förstå.

Apple-fansen

Bland de mer inbitna Apple-fansen så är utfallet givet. De flesta vill ha Apples stora, nya butik i Stockholm. Kanske inte alltid utifrån andra argument än att de gillar Apple. För egen del känns inte frågan lika viktig med tanke på att jag numera bor 80 mil från hemstaden. Samtidigt går det inte att komma ifrån att Apples butiker snabbt utvecklas till de mest välbesökta platserna där de större flaggskeppen finns. En Apple-butik i centrala Stockholm skulle dra folk för att uttrycka det enkelt. Säga nej i de här sammanhangen är som att svära i kyrkan, nästan.

Samtidigt ställs då frågan om det ska ske till priset av att parken minskas och vad det kan innebära för utvecklingen av Kungsträdgården i framtiden. Släpps Apple fram så kan det skapa ett prejudikat inför framtiden. Frågan är allt annat än enkel.

Annan plats

Hur Apple kommer att göra är svårt att veta. Apple har inte för vana att driva igenom sina butiksprojekt om priset är att en irriterad omgivning. Apple kan rita om butiken, minska ytan ut mot Kungsträdgården och kanske göra som de gjort på andra platser, gräva sig nedåt om det nu är möjligt med hänsyn taget till tunnelbanan eller försöka att hitta en annan plats för sin butik. Just nu så ser det i alla fall ut som att det inte blir någon Apple-butik i centrala Stockholm.

Share This