Nätneutraliteten är en av de viktigaste principerna för att öppet och fritt nät. Den innebär i korthet att alla trafik ska värderas lika och att ingen ska kunna köpa sig en egen motorväg ute på nätet eller styra trafiken till visa tjänster.

Sedan 2016 så har Telia erbjudit sina kunder att kunna surfa till utvalda sociala medie även när kunderans surfpott tagit slut. Notera ordet utvalda för det är viktigt i sammanhanget. Telia har inte erbjudit fri surf till alla sociala medier – bara utvalda.

Överklagade

Trots att det är ett klart och tydligt brott mot nätneutraliteten och EUs regler så tog Telia strid, överklagade myndighetsbeslut och domstolsutslag. I september i år kom Förvaltningsdomstolens utslag där Telia fälls, igen. Hårddraget så innebär det att ett företag, som delvis ägs av staten, har erbjudit en tjänst till sina kunder som ensidigt gynnar Facebook, Twitter och Instagram framför andra mediatjänster. Svenska tidningar, tv- och radiokanaler har inte omfattats av Telias erbjudande lika lite som utländska medier. Ur reklamhänseende så tycks strategin ha varit tydlig – locka till dig nya kunder genom att erbjuda fri surf till de stora sociala mediatjänsterna. det spelar ingen roll hur liten surfpott du har du kommer alltid åt ditt Instagram, ditt Twitterflöde eller dina vänner på Facebook.

Mot bakgrund av att Telia också tagit så hård strid för erbjudandet så torde det också har varit en rätt bra affär för Telia.

Princip

Det handlar om en fundamental princip där vissa inte gynnas på bekostnad av andra, inte när det gäller trafiken ute på nätet. Nu kompliceras saken naturligtvis av att Netflix, Apple, Google, Facebook och andra bygger datacenter runt om i världen. Datacenters som kopplas mot varandra, lastbalanseras vilket gör att de riktigt stora jättarna alltid ser till att ha en tillräcklig bit av kakan som utgör datatrafiken. Ur den synvinkeln kan det sägas att jättarna köper sig sin egen gräddfil ute på nätet men det är så den tekniska utvecklingen ser ut och naturligtvis vill vi som kunder kunna se Netflix, högupplöst.

Nu har Telia gjort om erbjudandet och erbjuder fri surf så länge som du har något av din surfpott. I erbjudandet ingår numera Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter, Kik, Pinterest, Viber, LINE, Welcome App och Snapchat. Av de tio tjänsterna så ägs fyra av Facebook.

Telia

Musiktjänster

Även operatören Tre har ett erbjudande om fri surf till sina kunder. Där handlar erbjudandet om musik och så länge du har något kvar i din surfpott så kan du lyssna på Spotify, Deezer, Tidal, SoundCloud eller Apple Music utan att din surfpott påverkas.

Tre

Tidigare erbjöd Tre sina kunder gratis och fri surf även när potten tagit slut men likt Telia så har erbjudandet nu gjorts om.

Telia och Tre fortsätter därmed att gynna vissa tjänster ute på nätet och även om erbjudande har gjorts om så handlar det om viss trafik inte räknas av mot kundens surfpott. Det är i mina ögon fortfarande ett bott mot en princip där alla trafik ska värderas lika. Det vore önskvärt om både Telia och Tre drogs inför domstol igen.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This