Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årkurs 7–9 om hur undervisningen kring digital källkritik fungerar. Men de är inte nöjda med vad skolorna presterar. Bland annat så har två av tre skolor inte haft någon undervisning i hur sökmotorer sorterar och hur de leder läsaren till viss information.

– Det kan till exempel finnas söktjänster som bygger på algoritmer som styr läsaren till viss information  säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen till SVT Nyheter.

Källa: Svenska skolor dåliga på undervisa i digital källkritik