Sprider du spam på Facebook, lockar med iPhone för en krona eller andra märkliga erbjudanden? Städa bland dina appar i så fall.

Det florerar massor av tester på Facebook och klickar du på att delta så kan du ibland också godkänna att appar ich andra webbplatser för tillgång till ditt konto. I vissa fall så godkänner tu till och med att appar och tjänster får publicera saker på ditt Facebook-konto. Börja därför med att gå igenom de appar och de tjänster som du har givit tillgång till ditt konto.

Inställningar

Plocka bort de appar du inte känner igen och slå av deras access till ditt konto. Speciellt appar och tjänster som har tillåtelse att skriva till ditt konto och därmed faktiskt publicera saker i ditt namn.

Gör inte tester

Många av de här testerna är försåtligt utformade. Du luras att slå på mycket dyra abonnemang där pengar dras automatiskt, du kan dela hela din adressbok med företaget som står bakom tävlingen eller “testet” och slutligen alltså även sprida spam via ditt konto.

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Jobbar vid sidan av den här bloggen med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och tre barnbarn. Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till Mac OS X. På den vägen är det ...

Mackens Fråga: Blir det en ny Apple-pryl nu?
Share This