Genom att framställa fiktiva berättelser som verkliga nyheter skapar sajten Newsner engagemang på sociala medier. Men hur påverkar det trovärdigheten för medier?

”Det är en fiktivt berättelse – men budskapet är ändå viktigt”. Med den typen av formuleringar sprider den stora mediekanalen Newsner påhittade historier sida vid sida med vanliga nyheter. Men i sociala medier gör de ingen skillnad på materialet.

Metro