Det var sagt att alla Pokémons skulle balanseras och jämnas ut och Niantic genomförde också ändringen men den drogs tillbaka bara några timmar senare och sedan dess så har det varit tyst.

Tanken var att utjämna skillnaderna mellan olika Pokémons så att vi som spelar skulle få flera att välja mellan. I uppräkningen fanns vinnare och förlorare och ändringen blev omdiskuterad.

Macken X: Nu ska det bli slut på glaskanoner

Allt klart

Allt sig ut att vara klart, informationen på Niantics servrar hade uppdaterats och i appen såg allt ut att vara klart för förändringen. Några timmar efter ändringen drogs alltså balanseringen tillbaka. Niantic backade bandet och återställde all statistik även om det finns spridda skurar av klagomål bland annat på reddit som säger att en del Pokémons saknas och andra har förlorat en del kraft men inte återfått den.

Klart är i alla fall att Niantic av oklar anledning dragit tillbaka ändringen, oklart varför.

Den enda rimliga förklaringen är att något antingen gick snett eller så upptäcktes ett problem med uppdateringens i efterhand, som ledde fram till beslutat att skjuta upp balanseringen.

Som vanligt finns ingen tillgänglig information och Niantic har inte kommenterat saken.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This