Här är de aktuella raidbossarna i spelet just nu – som en bild som du kan ladda ned och ta med dig i telefonen.

Som synes så finns fyra av de nya figurerna med som nya raidbossar.

Reddit

Ut och jaga nu!

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This