Niantic kommer, som redan rapporterats tidigare, att korrigera skillnaderna mellan de Pokémons som finns i Pokémon GO. Tanken är att höja och förbättra vissa Pokémons och sänka och utjämna skillnaderna för andra. Här hittar du listan på alla förändringar.

När utjämningen kommer att rullas ut vet bara Niantic och hur korrigeringarna kommer att slå igenom är också något som bara Niantic vet, i detalj, men The Silph Road har gjort sitt bästa för att räkna samman alla de data, som alla spelarna bidragit, med vilket lett fram till ett dokument, ett excel-ark, med så bra data som det går att få fram just nu. Informationen bygger också på det som kallas GAME_MASTER filen som är möjlig att ladda ned från Niantics servrar. Informationen är med andra ord mycket korrekt.

Dragit tillbaka

Det ser ut som att Niantic hade tänkt att rulla ut förändringarna i samband med att uppdateringen av den officiella appen landat i Google Play och App Store och det finns flera rapporter om att Pokémons har fått förändrad statistik vad gäller försvar och uthållighet. Några timmar efter det att ändringarna rullats ut så drogs de tillbaka. Enligt The Silph Road så backade Niantic tillbaka alla ändringar vid 20-tiden igår måndag.

The Silph Road

Filerna

Anledningen till varför ändringarna drogs tillbaka kan vi bara spekulera om men det är inte osannolikt eller ologiskt att tro att Niantic har upptäckt oförutsedda konsekvenser av justeringarna. Det gör också att de data som The Silph Road sammanställt och som lett fram till kalkylerna och listorna på alla förändringar är något mera osäkra.

CP_Rebalance_15102018 – Sheet1 (pdf-fil)

CP_Rebalance_15102018 (excel-ark)

CP_Rebalance_15102018 (numbersfil)

Vill du ladda ned någon av filerna ovan så högerklicka och använd funktionen ”spara som”.

Ändringarna

Utgår vi ifrån den sammanställda informationen så är Blissey, med sina olika utvecklingsteg, en Pokémon som kommer att ändras rätt radikalt. Blissey kommer inte längre att vara den starka Pokémon när det gäller att försvara ett gym. Snorlax skruvas också ned, detsamma gäller Steelix, Ho-Oh och Ryhorn. Även Slaking ställs ned.

Sammantaget dock så ser det ut som att Niantic har valt en och samma väg – de flesta Pokémons har skruvats upp, om uttrycket tillåts.

Charizard, Nidoking, Nidoqeen, Vileplume och Growlith är exempel på Pokémons som fått betydligt bättre förmågor efter förändringen. Magneton, Starmie, Dragonite, Typholision och Dugtrio finns också med bland vinnarna.

Klokt

Ska vi tro på The Silph Roads sammanställning, och det finns alltså goda skäl till att göra det, så ser det ut som att det är logiska och rätt kloka förändringar. Detta sagt utan att ha gått igenom förändringarna in i minsta detalj.

Blissey skruvas ned vilket är ett steg i rätt riktning. Idag användas Blissey och Chansey i alldeles för stor utsträckning för att försvara ett gym huvudsakligen därför att det egentligen inte finns riktigt bra alternativ. Vi som spelare har för få Pokémons, för försvarare, att ta till. Niantic har också sänkt just försvar (Defense) för många Pokémons och även justerat uthållighet (Stamina) medan Attack ser ut att vara oförändrad.

En snabb genomläsning av förändringarna ger också en bild där flera av de bästa Pokémons av en viss typ också lyfts upp för att verkligen motsvara rollen av att vara spelets bästa av sin sort. Dragonite, Charizard och Alakazam är tre exempel så Pokémons som nu bättre motsvarar sina roller. De är stora, ser bra ut och är bättre Pokémons.

Förändra

När ändringarna rullas ut så innebär det att vi som spelar får tänka till lite extra inför en raid eller en gymattack. Vi kommer att ha fler alternativ, fler Pokémons att välja mellan än tidigare – vilket är det Niantic vill uppnå. Nu finns ju alltid möjligheten att låta spelet föreslå vilka Pokémons som du ska använda. Den funktionen brukar ge en hygglig uppställning i de flesta fall. Däremot så kommer vi att få justera våra lag som vi har satt samman eller kolla upp dem om de fortfarande har de förmågor som vi är ute efter eller om det finns alternativa uppsättningar.

Jag har nu spelat i två år, snart varvat spelet men jag har aldrig ägnat särskilt mycket tid till att utvärdera alla val, varenda enskild Pokémon inför en rad eller en gymattack. Jag har låtit spelet välja åt mig utom då jag vet på förhand att en raid kan bli lite extra svår. Vi kan vara lite för få spelare, på gränsen av vad som är möjligt, exempelvis. I ett sådant läge så kan det vara nödvändigt att konsekvent välja Pokémons som gör stor skada, även om de kanske inte tål så mycket. Här har jag satt samman lite olika lag och uppsättningar med Pokémons anpassade för vissa typer av attacker. De här lagen kommer jag att se över när ändringarna har rullats ut.

Tyranitar

Utöver det så ser det ut som att vi som spelar nu kommer att få fler Pokémons att välja mellan, vi kommer att ha fler alternativ och en hel del Pokémons som tidigare varit glaskanoner för nå bättre förmågor. Det finns några förlorare och Pokémons som skruvas ned men på det hela taget så är Tyranitar fortfarande en av spelets bästa Pokémons tillsammans med Machamp. Ho-Oh är fortfarande en rejält tuff Legendary så det är inga stora, dramatiska förändringar.

Nu vill jag kasta in en brasklapp här – för det första så har förändringarna nu alltså dragits tillbaka och för det andra så är det många ändringar vilket gör att det är svårt att på kort tid sätta sig in i alla konsekvenser. Jag ber därför att få återkomma om det finns skäl till att ändra åsikt eller om Niantic nu rullar ut andra ändringar än de som finns med i filerna ovan.

Ut och jaga nu!