Alexa från Amazon, Google Home från Google eller HomePod från Apple – nej det blir ingen smart högtalare hemma helt enkelt därför att det enda alternativet inte är tillräckligt smart.

Jag kan inte tänka mig att lyfta in en enhet i mitt hem som ska lyssna på det jag säger, göra det jag vill och svara på frågor om denna enhet inte också garanterar mig ett fullgott skydd för mig, min person och alla som vistas hemmavid. Det utesluter två av tre – Alexa och Google.

Tvekan

Detta utan minsta tvekan och utan en tillstymmelse till kompromissvilja. Mitt hem är mitt hem, inte Googles eller Amazons. Sedan då över till Apple och HomePod. För det första så är detta den absolut dyraste högtalaren av de ter, låt vara att den har det bästa ljudet men ändå – den kostar väl även det dubbla mot konkurrenterna.

Lägg sedan till att HomePod bara kan kopplas mot din Apple TV – inte mot din tv och den kan inte användas som en helt vanlig högtalare.

Siri

Dessutom har jag redan delar av den smarta funktionen i Siri i min Apple TV. Låt oss lämna diskussionen hur smart Siri är i jämförelse de övriga och fokusera på funktionen. jag kan be Siri leta fram nya filmer, nya tv-program och jag kan be Siri starta det senaste avsnittet av Manifest, för att ta ett exempel.

Siri kan inte skilja mellan CMore och Seymore men det får jag leva med. Siri kan faktiskt en hel del annat och funktionen är hyggligt användbar. Vill jag nu ha nyheter och annat så pratar jag med Siri i min telefon eller dator eller så pratar jag inte alls utan startar min RSS-läsare och får massor av nyheter som jag har valt ut.

Nyttan av en smart högtalare synes mig begränsad men jag kan förstås ha fel däremot tänker jag inte slänga upp runt 4 000 kronor för att reda på vilket.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This