Jag har inte Facebook Messenger installerad men får ibland meddelanden den vägen ändå. En sen kväll vill en person ha kontakt med mig. Det ska visa sig vara en bluff och en identitetsstöld.

Jag är med i en del grupper på Facebook. I det här fallet något så oskyldigt som ett idrottslag som jag gillar. Jag är inte den mest aktive i gruppen men skriver ibland. Vi är ett gäng som skriver, umgås digitalt. Jag vet inte mer om de här personerna än att vi gillar samma lag och sedan vad de skrivit om sig själva i sina profiler.

Reagera

Den här kvällen så har en av medlemmarna sökt kontakt med mig via Messenger. Jag har suttit och jobbat och svarar en dryg timme efter det att den här personen skickat ett meddelande till mig. Han svarar närmast direkt vilket får mig att reagera. Kalla mig paranoid men om någon svarar direkt på ett ”gammalt” meddelande är är det en liten, med dock, varningsflagg. Efter några artighetsfraser så ber han mig om en tjänst. Han vill att har ska köpa några presentkort åt honom som han sedan ska ersätta mig för via Swish. Varningsflagg nummer två och den här gången är det en ordentlig varningsflagga. Jag klargör att det är uteslutet och bryr mig inte ens om att fråga varför han inte kan köpa sina presentkort själv. Jag inser direkt att det med mycket stor sannolikhet är en bedragare som jag har att göra med.

Tystnar

Han tystnar och försvinner så snart han inser att det inte är någon idé. Han kommer inte att få vare sig pengar eller några presentkort. Dagen efter raderar Facebooks hans konto efter en anmälan. Han har begärt att få bli medlem i gruppen under flaska förespeglingar, släppts in och sedan har han kapat identiteten hos en av våra mer aktiva medlemmar.

Därefter så har han skickat meddelanden till flera av gruppens medlemmar och bett om pengar eller presentkort.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This