Den nya hjärttmätningsfunktionen i Apple Watch, EKG, kommer att vara reglerad via vilken region du valt i klockan. Inledningsvis så är funktionen knuten enbart till USA.

Det betyder att du kan ta dig runt spärren genom att byte region i klockan om du vill använda funktionen – dock ska understrykas att det i sin tur kan leda till andra problem, inte minst när det gäller hanteringen av datum och tider.

Godkännande

Anledningen till den här hanteringen av funktionen är att den kräver tillstånd och godkännande av hälsomyndigheterna.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This