Apple vann första ronden i patentstriden med Qualcomm. Den tyska distriktsdomstolen i München behövde bara en vecka på sig för att avgöra tvisten till Apples fördel.

Qualcomm och Apple har stämt varandra i en patentstrid som inleddes i början av 2017. I potten ligger miljarder i rättigheter, licensavgifter och eventuella skadestånd. I den första ronden så valde Qualcomm att stämma Apple på en stor, viktig marknad, den tyska. Qualcomm har hävdat att Apple gör intrång i ett patent som gäller tillverkning av kretsar där Qualcomm har hävdat att Apple begår intrång i det patentet vid tillverkning av iPhone 7 och iPhone 7 Plus.

Kastat ut

Utslaget blev dock allt annat än det Qualcomm hade hoppats på. Efter bara en veckas betänketid så har domstolen kastat ut ärendet och dömt att Apple inte begår något intrång i Qualcomms rättigheter. Det betyder också i en förlängning att Intel stärkt sin ställning i liknande strider med Qualcomm. Apple har som bekant använt Intel som tillverkare och leverantör av kretsar.

Foss Patents

Första ronden

Märk väl att detta bara är den första ronden av flera, inte bara i Tyskland, då Apple och Qualcomm har stämt varandra i flera andra länder och för olika intrång i rättigheter. Såvida inte bolagen förhandlar fram en lösning så lär de här tvisterna fortsätta i flera år framåt.

Fyrabarns-far, farfar, morfar och egen företagare i Skellefteå med kliande fingrar. Skriver om fotografering, sport, dataprylar, politik, nöje, musik och film. Jobbar vid sidan av den här bloggen med det egna företaget Winterkvist.com. Familjen består av hustru, fyra barn (utflugna) och tre barnbarn. Jag har hållit på med datorer sedan tidigt 1980-tal och drev Artic BBS innan Internet knappt existerade. Efter BBS-tiden har det blivit hemsidor, design, digitala medier och trycksaker. Under tiden som journalist jobbade jag med Mac men privat har det varit Windows som har gällt fram till vintern 2007. Då var det dags att byta och då bytte vi, företaget, helt produktionsplattform till Mac OS X. På den vägen är det ...

Mackens Fråga: Blir det en ny Apple-pryl nu?
Share This