Apple vann första ronden i patentstriden med Qualcomm. Den tyska distriktsdomstolen i München behövde bara en vecka på sig för att avgöra tvisten till Apples fördel.

Qualcomm och Apple har stämt varandra i en patentstrid som inleddes i början av 2017. I potten ligger miljarder i rättigheter, licensavgifter och eventuella skadestånd. I den första ronden så valde Qualcomm att stämma Apple på en stor, viktig marknad, den tyska. Qualcomm har hävdat att Apple gör intrång i ett patent som gäller tillverkning av kretsar där Qualcomm har hävdat att Apple begår intrång i det patentet vid tillverkning av iPhone 7 och iPhone 7 Plus.

Kastat ut

Utslaget blev dock allt annat än det Qualcomm hade hoppats på. Efter bara en veckas betänketid så har domstolen kastat ut ärendet och dömt att Apple inte begår något intrång i Qualcomms rättigheter. Det betyder också i en förlängning att Intel stärkt sin ställning i liknande strider med Qualcomm. Apple har som bekant använt Intel som tillverkare och leverantör av kretsar.

Foss Patents

Första ronden

Märk väl att detta bara är den första ronden av flera, inte bara i Tyskland, då Apple och Qualcomm har stämt varandra i flera andra länder och för olika intrång i rättigheter. Såvida inte bolagen förhandlar fram en lösning så lär de här tvisterna fortsätta i flera år framåt.

Mackens Fråga: Ska Apple delas upp?
Share This