Twitter stoppar nu Alex Jones och Infowars, permanent. Webbplatsens konton och Alex Jones konton har stängt ned av den sociala tjänsten.

När Alex Jones konfronterade en tv-reporter från CNN, samtidigt som han sände direkt via Twitter och Persicope och kallade reportern, Oliver Darcy, för en råtta, sociopat och Hitler Jugend så ansåg twitter att Jones nu brutit mot Twitters regler på nytt. Med hänvisning till tidigare överträdelser så stängs alla Infowars och Alex Jones konton ned.

Alex Jones länkade videoinspelningarna och retweetade dem flera gånger innan Twitter ingrepp.

Slate

Tillfälligt stoppad

Alex Jones har sedan tidigare varnats flera gånger och även fått konton tillfälligt nedslängda på sådant sätt att han har kunnat läsa men inte skriva.

I en video utlagd på Infowars så hävdar Alex Jones att han och Infowars har stängts av därför att de väljer att säga sanningen.