Telias fria surf till sociala medier och en del musiktjänster strider mot EUs regelverk om ett öppet nät slår Förvaltningsdomstolen fast i en dom. Därmed har Telia förlorat en andra gång då Post.- och Telestyrelsen kom fram till samma beslut tidigare.

Telias fria surf har kritiserats just därför att den strider mot ett öppet nät där alla data ska behandlas lika. I Telias fall så har kunder kunnat surfa till sociala medier och musiktjänster även sedan deras surf- och datapott tagit slut.

Post- och telestyrelsen (PTS) har förelagt Telia Company AB (Telia) att upphöra med den trafikstyrning som sker när en kund har använt sin avtalade datavolym och endast ges fortsatt tillgång till vissa applikationer och tjänster men är blockerad från internet i övrigt. Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom idag funnit att Telias åtgärder inte är förenliga med den s.k. TSM-förordningen och att PTS beslut därmed är riktigt.

Förvaltningsrätten

Domstolen kommer fram till samma beslut som PTS tidigare – Telias trafikstyrning strider mot EUs regler.

Förvaltningsrätten bedömer att den tekniska åtgärd som Telia vidtar när en kund har förbrukat sin avtalade datavolym utgör en otillåten trafikstyrningsåtgärd enligt TSM-förordningen. Trafikstyrningsåtgärden sker när kunden endast ges tillgång till vissa applikationer och tjänster på internet, men hindras från att få tillgång till övriga delar av internet.

Rådmannen Marcus Edelgård, ordförande, säger:

– Leverantörer av internetanslutningstjänster ska som huvudregel behandla all trafik på internet likvärdigt. Vi har i likhet med PTS funnit att Telia blockerar viss internettrafik och därmed vidtar en trafikstyrningsåtgärd som är oförenlig med EU-regelverket.

 

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This