Apple har vunnit en strid om ett patent och ett tidigare utslag där Apple skulle betala universitetet Wisconsin-Madison 234 miljoner dollar i skadestånd. Det utslaget rivs nu upp.

I ett första utslag dömdes Apple att betala universitets ett skadestånd på 234 miljoner dollar och i ett senare utslag ytterligare 217 miljoner dollar. Striden handlar om ett patent från 1998.

Nu har U.S. Federal Circuit Court of Appeals rivit upp domarna med rösterna 3-0.

The patent had been obtained by University of Wisconsin computer science professor Gurindar Sohi and three of his students.
WARF had sued Intel Corp over the same patent in 2008. That case was settled the following year.

Reuters

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This