Länkar till alternativa medier fick en tredjedel av det engagemang som de stora mediehusen fick på Facebook under valrörelsens slut. Det visar data från SVT:s Facebook-karta. I invandringsfrågor var alternativa mediers engagemang ännu större.

Källa: Så mycket engagerade alternativa medier under valrörelsen 

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This