AirPower, Apples laddningsplatta, kanske inte är död och nedlagd trots allt. I handboken för nya iPhone XS och iPhone XS Max så finns AirPower omnämnd.

Nu kan det ju finnas en enkel, logisk förklaring och alternativ förklaring till detta – handböckerna har varit tryckta sedan länge eller så har Apple missat att AirPower finns med i texten.

Skulle nu AirPower vara nedlagd som produkt betraktat så betvivlar jag att Apple skulle ha tagit med AirPower i handboken oavsett när den skulle vara tryckt. Det är helt enkelt inte Apple.

Mackens Fråga: Har du en spelkonsol?
Share This