Har du bytt till dig en Taurus, en Kangashkan eller en Farfetchéd och fått betala dyrt för den? Det priset kan svida lite extra eftersom du nu kan få samma Pokémons i 7 kilometers ägg från vänner.

Jag förstår Niantics vilja att försöka att se till att spelarna kan fylla Kanto-regionen, första generationens Pokédex samtidigt urholkar det inte bara regionala Pokémons utan även det rätt nyligen lanserade systemet och funktionen med att kunna byta Pokémons.

Regionala Pokémons har redan tidigare flyttats runt och nu behöver du byta gåvor och sedan ge dig ut och promenera så kan du komplettera och få de Pokémons du saknar. Det positiva i sammanhanget är att Niantic kommer att få oss att gå ut och gå men som sagt det sker till priset av regionala Pokémons som nu devalveras.

Stör mig

Det som stör mig, lite, är att det slit som många spelare lagt ned nu minskar i värde. Har du sprungit runt på semestern och jagat regionala Pokémons så kan du nu skicka gåvor, kläcka ägg och skaffa dem genom att gå ut och gå. Har du bytt till dig regionala Pokémons, kanske fått betala dyrt både med Stardust och med att byta en riktigt bra Pokémons så är läget detsamma. Det du bytt till dig kan du skaffa i ett ägg.

För egen del så ökar det min skepsis mot hela funktionen att kunna byta Pokémons med andra spelare. En skepsis som bottnar i att jag vill kunna fånga mina Pokémons själv och de så jag bytt till mig har just varit regionala Pokémons. Jag har alltså ingenting mot att byta Pokémons, själva funktionen, men som sagt – jag vill fylla mitt Pokédex själv.

Nu visar sig (igen) att det egentligen inte lönar sig att vara aktiv, jaga, byta och lägga ned pengar på Pokémon GO – ha is i magen istället och invänta nästa event då din omgivning fylls med de Pokémons som du saknar.

Lite synd är det.

Share This