Google uppges betala Apple hela 9 miljarder dollar för att få vara standard-sökmotor i Safari, iOS och macOS.

Inget av företagen vill diskutera eller kommentera ett eventuellt avtal men analytiker gör bedömningen att det torde handlar om miljarder, dollar i ersättning för att Google ska få ha sin sökmotor som standard i iOS och macOS.

The relationship between Google and Apple has always been interesting. While Apple uses Google as the default search engine in Safari on iOS, the company also uses Bing in various other places such as searching the web via Siri. Despite this, Hall says that “Apple is one of the biggest channels of traffic acquisition for Google.”

9 to 5 Mac

Mackens Fråga: Vad har du för hörlurar?
Share This