eSIM finns med i den kommande uppdateringen av iOS, 12.1 men fortfarande så finns inga besked från de svenska operatörerna om när de kommer att ha stöd för digitala SIM-kort.

Tre har idag stöd för eSIM men bara för Apple Watch, Telia svävar på målet liksom Tele2 och övriga operatörer. Utan stöd från operatörerna så kommer det inte gå att använda eSIM vare sig i Apple Watch eller i iPhone/iPad.

Beta

Version 12.1 är i beta- och teststadiet just nu och den versionen innehåller också gruppsamtal med FaceTime. Det finns ingen tidsplan för när 12.1 kommer att lanseras men det bör inte handla om mer än några veckor.

Mackens Fråga: Ska Facebook delas upp?
Share This